Discussion:
請問新竹市哪裡有專門賣高中參考書的書店
(时间太久无法回复)
e***@kulu.twbbs.org
2005-01-19 16:36:49 UTC
Permalink
Raw Message
請問新竹市哪裡有專門賣高中參考書的書店
能不能告知地址和店名
謝謝...


--
□ 本文章由 enchanted 從 ee93g.Dorm7.NCTU.edu.tw 發表
ŠÛ¥Ñªº­žµŸ
2005-01-22 17:47:25 UTC
Permalink
Raw Message
Post by e***@kulu.twbbs.org
請問新竹市哪裡有專門賣高中參考書的書店
能不能告知地址和店名
謝謝...
我知道以下三家有在賣
提供你參考囉
書局名稱 地址 電話
博覽家 新竹市復興路73號 035-226-789
古今集成 新竹市中正路16號 035-218-272
新竹墊腳石 新竹市中正路38號 03-523-6984
文國書局 中華路快到市區的天橋下
御勝堂 光華區 民主路過經國路附近吧--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已BLOG http://www.wretch.cc/blog 安西教練 我想寫日記 嗚嗚o志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止 210-58-7-217.cm.dynamic.apol.com.tw海
Loading...