Discussion:
請問清大楓橋驛站bbs的新網址?
(时间太久无法回复)
ºµÄ_š©
2007-05-13 02:50:00 UTC
Permalink
Raw Message
請問清大楓橋驛站的新網址為何?
我按照之前公布的網址一直都連不進去說....

--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知 218-160-238-139.dynamic.hinet.net海
Åwªï¥úÁ{anti-ramp
2007-05-13 03:51:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by ºµÄ_š©
請問清大楓橋驛站的新網址為何?
我按照之前公布的網址一直都連不進去說....
140.114.87.5

bbs.cs.nthu.edu.tw

--
※ Origin: 楓橋驛站<bbs.cs.nthu.edu.tw>
◆ From: violet @61-216-170-19.dynamic.hinet.net

smiler
2007-05-13 03:55:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by ºµÄ_š©
請問清大楓橋驛站的新網址為何?
我按照之前公布的網址一直都連不進去說....
ㄧ切照舊完全沒變,之前公佈的網址,

只是測試站台,已經收掉囉..^^

楓橋驛站

telnet://140.114.87.5

or

telnet://bbs.cs.nthu.edu.tw

--
※ Origin: 楓橋驛站<bbs.cs.nthu.edu.tw>
◆ From: smiler @61-216-194-53.dynamic.hinet.net


Loading...